ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πώς μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής στην Α' γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας;
Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
Τι χρειάζεται να κάνουν οι γονείς για να εγγράψουν το παιδί τους;
Χρειάζεται ο υποψήφιος μαθητής της Α' γυμνασίου να δώσει κάποιες εξετάσεις;
Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στα διάφορα θέματα;
Ποιοι αξιολογούν τους υποψήφιους μαθητές για την Α' γυμνασίου;
Ποιοι επιλέγουν τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων για την Α' γυμνασίου;
Πώς θα γνωρίζω ότι το παιδί μου εντάσσεται στους εισακτέους της Α' γυμνασίου μετά τις εξετάσεις;

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το παιδί μου έδωσε εξετάσεις και ανήκει στον πίνακα εισακτέων της Α' Γυμνασίου. Χρειάζεται κάτι άλλο για την εγγραφή στο σχολείο;
Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων κατά τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών, που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.
Το παιδί μου ανήκει στον πίνακα επιλαχόντων. Υπάρχει πιθανότητα να εγγραφεί στην Α' γυμνασίου;
Είναι δυνατή η μετεγγραφή από άλλο μουσικό σχολείο;
Είναι δυνατή η επανεγγραφή στην ίδια τάξη του Μουσικού Σχολείου, λόγω προσωρινής μετεγγραφής σε σχολείο γενικής παιδείας;

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Είναι δυνατή η εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό σχολείο σε μεγαλύτερη τάξη από την Α' γυμνασίου;
Ναι είναι, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ποια μαθήματα διδάσκονται στο Μουσικό γυμνάσιο;
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα μουσικής παιδείας.
Τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:
Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Μαθηματικά,
3) Φυσική
και
4) Ιστορία.
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
2) Χημεία,
3) Βιολογία,
4) Γεωλογία-Γεωγραφία,
5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
6) Θρησκευτικά,
7) Αγγλικά,
8) Δεύτερη ξένη γλώσσα,
9) Ιστορία Τέχνης
και
10) Θέατρο.
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας: 1)Πληροφορική,
2) Καλλιτεχνικά
και
3) Φυσική Αγωγή - Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρείς ομάδες ως εξής:
    Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) α. Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη,
    β. Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία.
2) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη
3) Πιάνο
4) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
5) Ατομικό Όργανο Επιλογής
    Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Ιστορία Μουσικής
2) Κριτική Μουσική Ακρόαση
    Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Χορωδία
2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.
Μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό λύκειο

Σχετικά με τις απουσίες

Πότε κρίνεται επαρκής/ανεπαρκής η φοίτηση ενός μαθητή;
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών στην περίπτωση των Μουσικών Σχολείων εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες

Επικοινωνία

Λεωφόρος Καλυβίων 154, ΤΚ 35132 Λαμία

  • dummy22310 46476

  • dummy22310 46476

  • dummy mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr

© 2018 Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Σχεδιασμός & Διαχείριση Ιστότοπου - Βάρσος Δημήτριος