Αποθετήριο “Ηχητικών Διηγημάτων”

Καθηγητές Μουσικής και Γενικής Παιδείας του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, στα πλαίσια σχεδίου Δράσης για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, δημιούργησαν αποθετήριο “Ηχητικών Διηγημάτων”. Ηχητικά διηγήματα Μουσικού Σχολείου Λαμίας – YouTube

Συντάκτης mousiko, πριν από